Trajectos filosóficos marcantes na Argentina, desde os finais do séc. XIX